Ochrana osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ustanovenia o ochrane osobných údajov

Ustanovenia o ochrane osobných údajov vás budú informovať o spôsobe a rozsahu spracovania vašich osobných údajov v PhDr. Dušan Valiček – PROFyzio, IČO 52299554. Osobné údaje sú informácie, ktoré sú, resp. môžu byť, priamo alebo nepriamo priradené k vašej osobe. Právny základ tvorí Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej „GDPR“) a zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

1. Prehľad

Spracovanie osobných údajov v PhDr. Dušan Valiček – PROFyzio:
Otvorením webovej stránky PhDr. Dušan Valiček – PROFyzio sa budú vymieňať informácie medzi vaším koncovým zariadením a naším serverom, pričom môže ísť aj o osobné údaje. Takto získané informácie môžu byť použité okrem iného aj na optimalizáciu našej webovej stránky alebo na ukázanie reklamy v prehliadači vášho koncového zariadenia.

2. Otvorenie našej webovej stránky

Účely spracovania údajov:
Pri otvorení našej webovej stránky sa vo vašom koncovom zariadení cez otvorený prehliadač automaticky a bez vášho pričinenia pošle

 • IP-adresa zapnutého koncového zariadenia
 • dátum a čas prístupu
 • meno a URL otvoreného súboru
 • webová stránka/aplikácia, z ktorej sa uskutočnil prístup (Referrer-URL),
 • vami použitý prehliadač a príp. operačný systém vášho PC s prístupom na internet, ako aj meno vášho  internetového-poskytovateľa

na server našej webovej stránky a dočasne uloží do pamäte v takzvanom Log-File na nasledujúce účely:

 • zabezpečenie nerušeného spojenia
 • zabezpečenie komfortného používania našej webovej stránky/aplikácie
 • vyhodnotenie bezpečnosti a stability systému

Ak máte vo vašom prehliadači, resp. v nastavení vášho koncového zariadenia, odsúhlasené nastavenie tzv. geolokalizácie, môžeme používať túto funkciu, pre poskytnutie cielenej služby (napr. polohu najbližšieho podujatia). Takto spracované lokalizačné údaje použijeme výlučne pre túto funkciu.


Právny základ na spracovanie IP-adresy je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.


Tieto údaje nebudú poskytované tretím stranám.


Údaje budú uložené do pamäte na obdobie 30 dní a potom automaticky vymazané. Keď ukončíte používanie našej webovej stránky, budú geolokalizačné údaje vymazané.

3. Kontaktný formulár/Prihláška

Účely spracovania údajov/Právne základy:


S osobnými údajmi, ktoré nám dáte pri vypĺňaní kontaktných formulárov, prihlášok, cez telefón alebo e-mail, sa zaväzujeme zaobchádzať dôverne. Vaše osobné údaje použijeme výlučne na stanovené účely. Právny základ na spracovanie údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Náš a súčasne aj váš (oprávnený) záujem na spracovaní týchto osobných údajov vyplýva z cieľa odpovedať na vaše otázky, vyriešiť vzniknuté problémy, prípadne zo záujmu o poskytované služby.


V prípade poskytnutia osobných údajov dieťaťa alebo zverenca dávate týmto súhlas na spracovanie jeho osobných údajov, ako rodič alebo zákonný zástupca.


Tieto údaje nebudú poskytované tretím stranám.

Vo výnimočných prípadoch sú osobné údaje spracúvané sprostredkovateľom na základe nášho poverenia. Títo však boli z našej strany preverení a zmluvne zaviazaní podľa článku 28 GDPR a § 34 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Všetky osobné údaje budú spracovávané po nevyhnutne dlhú dobu, kým bude trvať právny základ pre ich uchovávanie.

4. Spracovanie osobných údajov na reklamné účely

Účely spracovania údajov/Právne základy:


Pokiaľ ste s nami uzatvorili zmluvu, budeme vás viesť ako svojho stáleho člena. V tomto prípade spracujeme vaše osobné údaje, ako: meno, priezvisko, titul, email, telefónny kontakt, adresa bydliska, fotografia, video záznam aj bez existencie konkrétneho súhlasu, aby sme vám touto cestou mohli posielať informácie o podujatiach a službách, ako aj na vlastné reklamné účely, resp. na reklamné účely tretích osôb v rozsahu právneho základu.


Právnym základom na uvedené spracovania je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, resp. v prípade udelenia príslušného súhlasu článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Spracovanie osobných údajov stálych členov na vlastné reklamné účely, resp. na reklamné účely tretích osôb, je možné považovať za oprávnený záujem.

Právo na námietku        

Proti spracovaniu osobných údajov na uvedené účely môžete kedykoľvek, bezplatne, osobitne pre príslušný komunikačný kanál a s účinnosťou pre budúcnosť vzniesť námietku. Stačí zaslať e-mail alebo list poslaný poštou na kontaktné údaje uvedené pod č. 9.
Tieto údaje nebudú poskytované tretím stranám.
Pokiaľ odvoláte váš súhlas s jednotlivými reklamnými opatreniami alebo s určitými reklamnými opatreniami nebudete súhlasiť, budú vaše údaje z príslušných e-mailových zoznamov vymazané.
Ak vznesiete námietku, bude príslušná kontaktná adresa zablokovaná na ďalšie reklamné spracovanie údajov. Upozorňujeme na to, že vo výnimočných prípadoch aj po príchode vašej námietky môže ešte dočasne dochádzať k odoslaniu reklamného materiálu. To je technicky podmienené časom spracovania reklamných newsletterov a neznamená to, že vašu námietku nezrealizujeme. Ďakujeme za porozumenie.

5. Zasielanie newsletterov

Účely spracovania údajov/Právne základy:
Na našej webovej stránke vám ponúkame možnosť prihlásiť sa na odber nášho newsletteru. Keď budete súhlasiť s odberom nášho newsletteru, použijeme vašu e-mailovú adresu a príp. vaše meno na zasielanie informácií o novinkách, službách a podujatiach. Tieto údaje uložíme a spracujeme s cieľom zasielania newsletteru. Všetci členovia sú po vyplnení registrácie na niektorú našu službu automaticky zaradený do zoznamu newsletteru s možnosťou kedykoľvek sa odhlásiť z neho. 
Právnym základom na spracovanie osobných údajov v rámci zasielania newsletterov je váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Váš súhlas so zasielaním newsletterov alebo s vytvorením vašich personalizovaných používateľských profilov môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou pre budúcnosť, a to tak, že sa na našej webovej stránke odhlásite z prijímania newsletteru. Link na odhlásenie nájdete  na konci každého newsletteru. Odhlásenie má za dôsledok vymazanie získaných osobných údajov užívateľa.
Tieto údaje nebudú poskytované tretím stranám. Vo výnimočných prípadoch sú osobné údaje spracúvané sprostredkovateľom na základe nášho poverenia. Títo však boli z našej strany preverení a zmluvne zaviazaní podľa článku 28 GDPR a § 34 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Keď odvoláte svoj súhlas na posielanie newsletteru, budú údaje z príslušných e-mailových rozdeľovačov vymazané.

6. Online výstup a optimalizácia webových stránok

6.1 Cookies – všeobecné pokyny

Na našej webovej stránke používame na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, tzv. cookies. Náš záujem o optimalizáciu našej webovej stránky sa pritom môže považovať za oprávnený v zmysle uvedených predpisov. Pri cookies ide o malé súbory, ktoré sa ukladajú do pamäte vo vašom koncovom zariadení (laptop, tablet, smartfón a i.) vždy, keď navštívite našu webovú stránku. Cookies nespôsobujú vo vašom koncovom zariadení žiadnu škodu, neobsahujú žiadne vírusy, trójske kone alebo iný škodlivý softvér. V cookies sa ukladajú informácie, ktoré vznikajú v súvislosti so špecificky použitým koncovým zariadením. To však neznamená, že tým získame priame vedomosti o vašej identite. Po opustení našej webovej stránky budú tieto údaje automaticky vymazané. Okrem toho taktiež s cieľom príjemného používateľského prostredia používame dočasné cookies, ktoré budú uložené vo vašom koncovom zariadení počas určitého stanoveného času. Ak našu stránku navštívite opakovane, program automaticky rozozná, že ste u nás už boli.
Ak máte používateľský účet a prihlásili ste sa, informácie uložené v cookies budú pridané k vášmu používateľskému účtu.
Po druhé, cookies používame na štatistickú evidenciu používania našej webovej stránky s cieľom optimalizovania našej ponuky, ako aj na posielanie špeciálnych informácií pre vás. Tieto cookies nám umožňujú, aby sme pri opakovanej návšteve našej stránky mohli automaticky rozpoznať, že ste u nás už boli. Tieto cookies budú po uplynutí definovaného času automaticky vymazané. Väčšina prehliadačov akceptuje cookies automaticky. Vy však môžete svoj prehliadač nakonfigurovať tak, aby vo vašom počítači neboli ukladané žiadne cookies alebo aby sa vždy objavilo upozornenie pred uložením nového súboru cookie. Úplne deaktivovanie cookies však môže spôsobiť, že nebudete môcť využívať všetky funkcie našej webovej stránky.
Prehľad použitých cookies s ďalšími informáciami (napr. trvanie uloženia) a možnosti odmietnutia nájdete v našich Ustanoveniach Cookie.

6.2 Google Analytics

Účely spracovania údajov/Právne základy:

S priebežnej optimalizácie nasich webových  stránok používame na základe článku 6 písm. f) GDPR § 13 ods. 1 písm. f) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov službu Google Analytics spoločnosti Google Inc. („Google“). Náš oprávnený záujem vyplýva z uvedených účelov. V tejto súvislosti sú vypracované pseudonymizované používateľské profily a cookies. Cookies pritom vytvárajú nasledujúce informácie o vašom používaní týchto webových stránok:

 • typ a verzia prehliadača
 • použitý operačný systém,
 • Referrer-URL (predtým navštívená stránka),
 • označenie zapojeného počítača (IP-adresa),
 • čas odozvy servera.

Tieto informácie budú použité na vyhodnotenie používania našich webových stránok, vytvorenie reportu o aktivitách webovej stránky a na poskytnutie ďalších služieb spojených s využívaním webových stránok a internetu, na účely výskumu trhu a vytvárania týchto internetových stránok podľa potreby. IP-adresy sú anonymizované, takže nie je možné žiadne priradenie – IP-Masking.

Inštalácii cookies môžete zabrániť zodpovedajúcim nastavením softvéru vášho prehliadača; upozorňujeme však na to, že v tomto prípade nebudete môcť v plnom rozsahu využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Okrem toho môžete tiež zabrániť zbieraniu údajov vytvorených v cookies týkajúcich sa vášho používania webovej stránky (vrátane vašej IP-adresy), ako aj spracovaniu týchto údajov v Google tak, že si stiahnete a nainštalujete Browser-Add-on.

Informácie vytvorené v cookies sa prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú. Vaša IP-adresa nebude v žiadnom prípade spojená s ostatnými údajmi Google. Tieto informácie budú v určitých prípadoch poskytnuté tretím osobám, ak je to zákonom predpísané alebo ak tretie osoby tieto údaje spracovávajú na základe poverenia.

Po anonymizácii IP-adresy už nie je možné zistiť identitu vašej osoby. Štatisticky spracované údaje budú v Google Analytics po 14 mesiacoch vymazané. Na báze reportu vypracovaného v Google Analytics neexistuje už žiadny vzťah k vašej osobe.

6.3 Onsite-Targeting a optimalizácia webovej stránky

Účely spracovania údajov/Právne základy:

Na našej webovej stránke sú s použitím cookies zhromažďované a vyhodnocované informácie na optimalizáciu našich webových stránok a na nich ukázaných reklamách. Tým sa má zabezpečiť najmä to, aby vám na základe vášho doterajšieho používateľského správania boli vo vašich koncových zariadeniach ukazované iba reklamy orientované podľa vašich skutočných alebo predpokladaných záujmov. Informácie zhromaždené s týmto cieľom obsahujú napr. údaje o tom, o ktoré z našich výrobkov ste prejavili záujem. Právny základ na toto spracovanie údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR § 13 ods. 1 písm. f) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Optimalizácia našich webových stránok pre lepší výsledok nákupu a zabránenie umiestňovaniu reklamy, ktorá je pre vás nezaujímavá, je tak vo vašom, ako aj v našom záujme. Evidencia a vyhodnotenie sú následne pseudonymizované, čo nám znemožňuje, aby sme vás identifikovali.  Informácie v žiadnom prípade nebudú spojene s vašimi osobnými údajmi.

Pokiaľ budú angažovaní externí poskytovatelia služby, budú títo zmluvne zaviazaní podľa čl. 28 GDPR a § 34 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Akékoľvek iné odovzdanie tretím osobám zásadne vylučujeme.

Použité cookies a v nich obsiahnuté informácie sa ukladajú podľa ustanovení Cookies a ihneď po vznesení námietky sa vymažú.

7. Príjemcovia mimo EÚ

S výnimkou spracovaní uvedených v bode číslo 6 neposkytujeme vaše osobné údaje žiadnym príjemcom so sídlom mimo Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru. Spracovania podľa bodu 6 spôsobujú odovzdanie údajov na servery, ktoré sa nachádzajú čiastočne v USA. Odovzdávanie údajov sa uskutočňuje podľa zásad tzv. Privacy Shield, ako aj na základe tzv. štandardných zmluvných klauzúl Komisie EÚ.     

8. Vaše práva ako dotknutej osoby

8.1 Prehľad

Okrem práva na odvolanie vašich nám udelených súhlasov máte pri splnení príslušných zákonných náležitostí k dispozícii nasledujúce práva:

 • právo na informáciu o vašich osobných údajoch uložených u nás podľa článku 15 GDPR a § 21 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,
 • právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov podľa článku 16 GDPR a § 22 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,
 • právo na vymazanie vašich osobných údajov uložených u nás podľa článku 17 GDPR a § 23 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,
 • právo na obmedzenie spracovania vašich údajov podľa článku 18 GDPR a § 24 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,
 • právo na prenos údajov podľa článku 20 GDPR a § 26 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,
 • právo na námietku podľa článku 21 GDPR a § 27 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

8.2 Právo na informáciu podľa článku 15 GDPR a § 21 ods. 1 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Podľa článku 15 ods. 1 GDPR a § 21 ods. 1 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov máte právo na požiadanie bezodplatne dostať informáciu o osobných údajoch, ktoré sú u nás uložené o vašej osobe. Toto obsahuje najmä:

 • účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú
 • kategórie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú
 • príjemcovia, resp. kategórie príjemcov, ktorým boli, resp. ešte budú, poskytnuté osobné údaje týkajúce sa vás
 • plánovaná lehota uloženia osobných údajov týkajúcich sa vás alebo, pokiaľ o tom nie sú možné konkrétne údaje, kritériá na stanovenie lehoty uloženia
 • existencia práva na opravu alebo vymazanie osobných údajov týkajúcich sa vás, právo na obmedzenie spracovania prevádzkovateľom alebo právo námietky proti tomuto spracovaniu
 • existencia práva na sťažnosť u dozorného orgánu
 • všetky prístupné informácie o pôvode údajov, pokiaľ osobné údaje nebudú získané od dotknutej osoby
 • existencia automatizovaného rozhodnutia vrátane profilovania podľa článku 22 ods. 1 a 4 GDPR a § 28 ods. 1 a 4 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a – prinajmenej v týchto prípadoch – zrozumiteľné informácie o použitej logike, ako aj o dopadoch takéhoto spracovania na dotknutú osobu.

Ak sú osobné údaje posielané do tretej krajiny alebo do medzinárodnej organizácie, máte právo byť informovaný o vhodných zárukách podľa článku 46 GDPR a § 48 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v súvislosti s prenosom.

8.3 Právo na opravu podľa článku 16 GDPR a § 22 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Máte právo na opravu vašich nesprávnych osobných údajov. Pri zohľadnení účelov spracovania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov – aj pomocou doplňujúceho vyhlásenia.

8.5 Právo na výmaz podľa článku 17 GDPR a § 23 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Máte právo, aby osobné údaje týkajúce sa vás boli bezodkladne vymazané, pokiaľ sa vyskytne jeden z uvedených dôvodov:

 • osobné údaje už nie sú viac potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo iným spôsobom spracované
 • odvoláte váš súhlas, o ktorý sa opiera spracovanie podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článok 9 ods. 2 písm. a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) a § 16 ods. 2 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a už neexistuje žiaden iný právny základ na spracovanie
 • vznesiete námietku podľa článku 21 ods. 1 alebo ods. 2 GDPR a § 27 ods. 1 alebo ods. 2 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov proti spracovaniu a v prípade článku 21 ods. 1 GDPR a § 27 ods. 1 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov neexistujú žiadne nevyhnutné oprávnené záujmy na spracovanie
 • osobné údaje neboli zákonne spracované
 • vymazanie osobných údajov je potrebné na splnenie zákonnej povinnosti
 • osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponúkanými službami informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 GDPR a § 15 ods. 1 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Pokiaľ sme osobné údaje uverejnili a sme povinní vymazať ich, vykonáme pri zohľadnení dostupnej technológie a nákladov implementácie primerané opatrenia, aby sme tretie osoby, ktoré spracúvajú vaše osobné údaje, informovali o tom, že od nich požadujete vymazanie osobných údajov.

8.5 Právo na obmedzenie spracovania podľa článku 18 GDPR a § 24 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Máte právo na obmedzenie spracovania, ak bude splnený jeden z nasledujúcich predpokladov:

 • správnosť osobných údajov bude vami spochybnená
 • spracovanie je protiprávne a vy namiesto vymazania požadujete obmedzenie používania osobných údajov
 • prevádzkovateľ osobné údaje už viac nepotrebuje na účely spracovania, dotknutá osoba ich však potrebuje na uplatnenie, výkon alebo ochranu právnych nárokov
 • vzniesli ste nárok proti spracovaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR a § 27 ods. 1 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, pokiaľ však ešte nebolo zrejmé, či oprávnené záujmy prevádzkovateľa prevažujú nad záujmami dotknutej osoby.

8.6 Právo na prenos údajov podľa článku 20 GDPR a § 26 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Máte právo osobné údaje týkajúce sa vás dostať v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte a máte tiež právo tieto údaje odovzdať inému prevádzkovateľovi bez obmedzenia z našej strany, ak:

 • spracovanie prebieha na základe súhlasu podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a), alebo zo zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) a § 16 ods. 2 písm. a) a § 13 ods. 1 písm. b)  zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
 • spracovanie sa uskutočňuje pomocou automatizovaného postupu.

Pri uplatňovaní vášho práva na prenos údajov máte právo požiadať o to, aby osobné údaje boli priamo poslané od nás inému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky vykonateľné.

8.7 Právo na námietku podľa článku 21 GDPR a § 27 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Za splnenia predpokladov článku 21 ods. 1 GDPR a § 27 ods. 1 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov môže byť proti spracovaniu údajov vznesená námietka z dôvodov vyplývajúcich z osobitnej situácie na vašej strane.

Uvedené všeobecné právo na vznesenie námietky platí pre všetky účely spracovania opísané v Nariadení o ochrane osobných údajov (GDPR), ktoré sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f)  zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Na rozdiel od špeciálneho práva na námietku v súvislosti so spracovaním údajov na reklamné účely (porovnaj najmä číslo 5 a 7.6) sme podľa GDPR povinní takéto všeobecné námietky akceptovať iba vtedy, ak nám uvediete na to dôvody nadradeného významu, napr. možné nebezpečenstvo pre život alebo zdravie. Okrem toho existuje možnosť obrátiť sa na dozorný orgán príslušný pre PhDr. Dušan Valiček – PROFyzio.

9. Kontaktné údaje prevádzkovateľa

Korešpondenčná adresa:


PhDr. Dušan Valiček – PROFyzio
Škultétyho 184/14
958 01 Partizánske
0948945636
valicek@profyzio.pe